Drammen / Bragernes kolonihager

Områder A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Beliggenhet

Bragernes kolonihager ligger på Dalejorde på Strøtvet. Området er rett nord-øst for delområdet Bragernes.

Beskrivelse

Området ble bygget ut på grunnlag av avtale med kommunen i 1933. I 1938 endret stedet navn fra Bragernes Smaahaver til Bragernes kolonihager.

Bragernes kolonihager dekker ca. 30 mål med 40 parseller på 250 – 450 m2, og har hytter på 15 til 35 m2 i funkisstil. At hyttene er i funkisstil er særegent for Bragernes. De fleste hyttene har liggende panel, svakt skrånende tak, og husmorvinduer eller enkelt inndelte vinduer. Hyttene har store vinder i front, vendt sørover, mens de har små eller ingen vindu på baksiden. Fargebruken varierer blant hyttene. En del av hyttene har bygd ut veranda eller andre påbygg. Området fremstår som svært enhetlig, samtidig som hver hytte har sine særegne detaljer.

Hagene er opparbeidet med plen, frukttrær, blomsterbed, og andre planter. De grønne hagene kjennetegner området.

Nasjonal interesse

Kolonihagene er ikke representert i mange byer i landet, men ble forbeholdt de største byene. I dag er det ikke mange kolonihager igjen, de fleste eksempler finnes i Oslo. Bragernes kolonihager er blant de få kolonihagene som finnes i de øvrige, større byene. Denne skiller seg ut fra de andre kolonihagene fordi den ikke ble bygget i kolonihagenes storhetstid rett etter 1900, men så sent som på 1930-tallet. I løpet av denne tiden hadde tankene omkring byplanlegging endret seg, og hovedstrømningen innen arkitektur var utviklet fra klassiske- til modernistiske idealer. Bragernes kolonihage er oppført i folkefunkis, og fremstår fremdeles som et enhetlig eksempel på denne byggeskikken. Dette gjør Bragernes til et byområde av nasjonal interesse.

Egenskaper

Fylke

Buskerud

Kommune

Drammen

By

Drammen

Utbyggingsperiode

1925 - 1940

Hovedgruppe

Ikke næringstilknyttet / privat

Funksjon

Bolig, bosetning

Topografi

Hellende

Vekstmønster

Planlagt

Grønnstruktur

Inntil naturområde

Gate-/veistruktur

Irregulære kvartaler

Bebyggelsesstruktur

Småhus

Materiale/teknologi

Tre

Arkitektur/stilperiode

K. Funksjonalisme

pdf PDF for utskrift